Examendocumenten

Gewichtsconsulent

Hier treft u alle relevante examendocumenten gewichtsconsulent aan.

Indien een gewichtsconsulent zich wil aansluiten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) dient hij of zij de opleiding te hebben gevolgd bij een opleidingsinstituut welke erkend/geaccrediteerd is door de BGN en met goed gevolg het centrale examen hebben afgelegd.

Het centraal examen wordt afgenomen door een erkende en door de BGN geaccrediteerde exameninstelling, bijvoorbeeld TCI. De door de BGN geaccrediteerde opleidingsinstituten en exameninstellingen staan vermeld op de website van de BGN: www.gewichtsconsulenten.nl

De gewichtsconsulent begeleidt cliënten met gewichtsproblemen en/of voedingsvraagstukken volgens de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon. Cliënten die om medische redenen voeding nodig hebben die aan specifieke eisen moet voldoen, worden niet door de gewichtsconsulent begeleid.