Stichting Toets Centrum Intereducatief

TCI is een onafhankelijke exameninstelling voor onder andere de sectoren zorg/welzijn, uiterlijke verzorging en beeldende vakken. TCI is als exameninstelling erkend door het ministerie van onderwijs en aangewezen door de branches. TCI staat ingeschreven in het centraal register beroepsonderwijs waardoor het valt onder toezicht van de onderwijsinspectie.