Examens

EVC

Iedereen doet tijdens zijn leven allerlei ervaringen op. Een aantal van deze ervaringen zijn in de beroepspraktijk van alledag zeer bruikbaar maar niet gerelateerd aan een diploma of getuigschrift. Om deze ervaringen in het werk of bij een opleiding mee te kunnen tellen is er een zogenaamde EVCprocedure in het leven geroepen.

Wat is dit nu precies?
Kortweg komt het hierop neer: de eerder verworven competenties (EVC) worden systematisch gemeten, gewaardeerd en erkend. Op grond hiervan kan een (deel van) een opleiding overgeslagen worden en ben je dus sneller in het bezit van een diploma of certificaat.

EVC procedure informatie deelnemer