Deelnemers

Procedures

In de rubriek prodecures staan de verschillende procedures omschreven. 

Indien u in bezit bent van diploma's, cijferlijsten of certificaten waarin soortgelijke inhoud reeds is getoetst met voldoende resultaat, kunt u wellicht in aanmerking komen voor vrijstellingen.

Indien u tegen een aspect (denk aan informatieverstrekking, inhoud of organisatie van het examen) van de examinering een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie van TCI, kunt u dit binnen 2 weken na de bekendmaking van de examenuitslag indienen.