Procedures

Vrijstellingsprocedure

Indien u in bezit bent van diploma's, cijferlijsten of certificaten waarin soortgelijke inhoud reeds is getoetst met voldoende resultaat, kunt u wellicht in aanmerking komen voor vrijstellingen.

Een vrijstelling kan alleen worden verleend op basis van eerder behaalde diploma's, cijferlijsten of certificaten. Indien er sprake is van veel ervaring zonder dat deze ervaring is verzilverd middels diploma's of certificaten, is het niet mogelijk gebruik te maken van de vrijstellingsprocedure.

Ervaring dient eerst te worden verzilverd in een EVC certificaat, waarna vrijstelling kan worden verleend. Om in aanmerking te komen voor het EVC certificaat om de ervaring te verzilveren, dient de EVC procedure te worden gevolgd. Indien u vrijstelling wilt aanvragen op basis van een diploma, cijferlijst of certificaat kunt u bij uw onderwijsinstelling het vrijstellingsformulier opvragen.

Vrijstelling aanvragen
Bij uw onderwijsinstelling kunt u het vrijstellingsformulier opvragen. Deze aanvragen kunt u zelf bij TCI indienen. Uw onderwijsinstelling ontvangt de uitslag van uw vrijstellingsverzoek. Voor de voetverzorging geldt dat de procedure is vastgelegd in het reglement instroomeisen, EVC en vrijstellingen beleid van Stichting Bravo.