Deelnemers

Veelgestelde vragen

Middels de informatie op de website wordt u uitgebreid geïnformeerd over de examen van TCI. Veelal hebben de deelnemers aan het examen dezelfde vragen. Deze vragen hebben wij voor u verzameld en de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

Hier treft u de meest voorkomende vragen aan:

Algemeen

Ik heb een examenoproep gehad, maar ik kan die dag niet. Wat nu? 

Helaas zijn de examenoproepen definitief en worden ingepland in de periode waarvoor u zich heeft ingeschreven en kunnen niet verzet of geannuleerd worden. Indien u niet op het examen aanwezig bent ontvangt u de examenuitslag 'geen' en indien van toepassing een inschrijving voor de volgende examenperiode. Wij adviseren u om niet voor een examenperiode in te schrijven als u deze periode niet altijd beschikbaar bent om examen te doen. Indien een digitaal theorie-examen dient te worden verzet worden administratiekosten (€25,00) in rekening gebracht. Praktische examens kunnen niet worden verzet.

Kan ik mij registreren in het KRP met alleen het bewijs van bekwaamheid voor de risicovoet?

Tot 1-1-2019 is het mogelijk op basis van het bewijs van bekwaamheid de registratie aan te vragen voor de risicovoet in het KRP. Na 1-1-2019 komt deze mogelijkheid te vervallen en dient de volledige opleiding te zijn afgerond voor de registratie kan worden uitgevoerd.

Welke literatuur moet ik bestuderen voor mijn accreditatietoets leefstijlcoach?

U kunt alle informatie hier terugvinden. Hier vind je een indicatie van de stof die tot het kennisgebied behoort van toets 1 (kennistoets gezond leven en gezonde gewoontes). Er is geen literatuurlijst om mee te studeren; uitgangspunt is dat je je opleiding over leefstijl hebt doorlopen en daarbij gedegen literatuur hebt meegekregen over o.a. voeding, bewegen, slaap en ontspanning. Wil je toch een extra bron van literatuur, dan kun je overwegen om de literatuurlijst van je eigen gevolgde opleiding te vergelijken met die van opleidingen tot leefstijlcoach die door de BLCN zijn geaccrediteerd als ze die openbaar op de website hebben gezet. Let op: aanvullend op de boeken die op de literatuurlijst staan, kunnen de opleiders verdere materialen gebruiken. De literatuurlijsten van geaccrediteerde opleidingen hoeven dus niet de complete stof te omvatten die zij hanteren. Merk je dat een groot deel van de stof nieuw is voor je, dan raden we je aan om te overwegen om een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach te volgen en niet op de gok een toets te komen doen.

Ik heb examen bij TCI. Waar moet ik zijn?

Voor praktijkexamens en portfolio-assessments is het adres Dorpsstraat 47, 4145 KB te Schoonrewoerd.

Voor digitale examens is het adres Noorderwoerd 56, 4145 NV te Schoonrewoerd.

Er staat een fout op mijn diploma. Wat moet ik doen?

Neem contact op met uw onderwijsinstelling. Uw onderwijsinstelling zal uw diploma aan TCI retourneren met de benodigde gegevens. Indien u uw diploma rechtstreeks van TCI heeft ontvangen kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van TCI

Ik heb mijn vrijstellingsaanvraag ingediend, maar heb nog niets gehoord?

U ontvangt met ongeveer twee weken uitsluitsel over de vrijstellingsaanvraag via uw opleidingsinstituut.

Wanneer ontvang ik mijn diploma?

Indien een examenkandidaat het laatste examenonderdeel heeft afgelegd is de uitslag van het examen volgens het examenreglement uiterlijk 6 weken na examenafname definitief. De examenkandidaten worden vanuit TCI op de hoogte gebracht van de examenuitslag. De examenuitslagen worden verstuurd ongeveer tussen 2 tot 6 weken na het examen. Het verstrekken van waardeformulieren zoals diploma’s, cijferlijsten, certificaten en bewijzen van bekwaamheid geschiedt na iedere examenperiode.

De waardeformulieren worden volgens veiligheidsprocedures in orde gemaakt, gecontroleerd en ondertekend door een lid van de examencommissie en verstuurd naar de onderwijsinstelling. Per examenkandidaat wordt gecheckt of alle betalingen zijn voldaan en of aan de exameneisen is voldaan en vervolgens wordt de productie van het waardepapier in werking gezet. Deze productieprocedure voert TCI per onderwijsinstelling na iedere examenperiode uit.

TCI streeft ernaar om de diploma's binnen 2 a 3 weken na het versturen van het laatste resultaat op te sturen naar de school of de examendeelnemer (afhankelijk van de afspraken met de school). 

Het Bravo diploma (medisch) pedicure moet bij stichting Bravo worden aangevraagd (https://www.stichtingbravo.nl/). Iedere tweede dinsdag van de maand worden de diploma’s aangevraagd die de maand daarvoor zijn behaald. Bijvoorbeeld: een diploma behaald op 31 mei wordt dus de tweede dinsdag van juni aangevraagd. Een diploma behaald op 1 juni wordt de tweede dinsdag van juli aangevraagd. Het kan hierdoor enkele weken duren voor wij het diploma van Bravo ontvangen en op kunnen sturen.

Ik ben het e-mailadres van mijn account vergeten. Wat nu?

Bent u het e-mailadres van uw account vergeten? Stuur dan een e-mailbericht naar info@tci-examens.nl met uw naam en het deelnemernummer die u in het account heeft opgegeven. Wij kunnen dan proberen uw TCI account en het bijbehorende e-mailadres te achterhalen.

Praktijkexamens

Ik heb een examenoproep gehad, maar ik kan die dag niet. Wat nu?

Helaas zijn de examenoproepen definitief en worden ingepland in de periode waarvoor u zich heeft ingeschreven en kunnen niet verzet of geannuleerd worden. Indien u niet op het examen aanwezig bent ontvangt u de examenuitslag 'geen' en indien van toepassing een inschrijving voor de volgende examenperiode. Wij adviseren u om niet voor een examenperiode in te schrijven als u deze periode niet altijd beschikbaar bent om examen te doen.

Ik ben linkshandig. Wordt hier rekening mee gehouden?

Op de locatie van TCI wordt gevraagd of u links of rechtshandig bent.
Dit met het oog op de werkplek en de stand van de werktafel.

Ik ben geslaagd, maar ontvang graag een onderbouwing. Kan dat?

Een protocol wordt alleen afgegeven wanneer een deelnemer een onvoldoende heeft gescoord. Wanneer u geslaagd bent is het niet mogelijk een onderbouwing van het behaalde cijfer te ontvangen.

Ik ben gezakt. Waar kan ik de onderbouwing/uitleg vinden van de beoordeling?

Bij de uitslag wordt een examenprotocol meegestuurd. Wanneer u toegang heeft tot het deelnemerportaal ziet u, na het openen van de uitslag, of er een protocol beschikbaar is aan de rechterzijde van de pagina. Krijgt u een pdf uitslag, dan is het protocol te vinden op de pagina’s die volgen na het resultaat.

Waar moet de werkkleding aan voldoen?

Afhankelijk van het onderdeel waarvoor examen wordt gedaan kunnen de eisen aan de kleding verschillen. Controleer het richtsnoer/bedrijfshandboek of de branchecode voor de specifieke eisen.

Mijn wimperverf is op, kan ik die bij jullie kopen?

Nee, TCI verkoopt geen producten en materialen.

Is mijn model goed? Ze heeft een prothese mag dat?

De voorwaarden voor modellen staan beschreven in de exameneisen: 'instructies examen....' onder het kopje Examendocumenten

Indien u uw model wilt laten beoordelen of hij of zij voldoet aan deze eisen kunt u bij de meeste onderwijsinstellingen advies vragen.

TCI geeft geen advies in deze.

Mijn model was afgekeurd, wat nu?

Helaas kunt u niet deelnemen aan het examen of examenonderdeel.

U ontvangt het examenresultaat ' geen' , en kunt zich de volgende examenperiode wederom opnieuw inschrijven voor dit examen of examenonderdeel.

Het examengeld kan niet worden teruggevraagd.

Wat moet ik meenemen voor het examen?

Een geldig legitimatiebewijs.

In de exameneisen onder het kopje Examendocumenten kunt u meer informatie vinden over het verloop van het examen.

In de ' instructies examen .....'  staat de informatie welke producten en materialen u voor dat examen dient mee te nemen.

TCI gaat uit van de gedachte dat de deelnemer met eigen producten en materialen werkt. 

Wat moet ik doen als ik ziek word of het examen om een andere reden mis?

Indien u niet aanwezig bent op het examen ontvangt u de examenuitslag 'geen'.

De eerstvolgende examenperiode ontvangt u een nieuwe inschrijving voor dit examen.

Het is niet mogelijk om examengeld terug te vragen voor dit gemiste examen aangezien alle organisatorische handelingen reeds uitgevoerd zijn en de examenplaats gereserveerd is.

Ik heb examen bij TCI. Waar moet ik zijn?

Voor praktijkexamens en portfolio-assessments is het adres Dorpsstraat 47, 4145 KB te Schoonrewoerd.

Ik heb een examenoproep maar mijn model kan niet. Wat nu?

Zorg dat u altijd een reservemodel achter de hand heeft.

Ik ben zwanger en nu pas ik niet in mijn werkkleding. Wat nu?

Werkkleding dient te voldoen aan de voorschriften beschreven in de hygiënecodes. U kunt vervangende kleding aan die voldoet aan de voorschriften. Bijvoorbeeld een T-shirt licht van kleur en glad van stof.

Ik was te laat voor het examen en kon niet meer meedoen. Wat nu?

Ter plekke wordt bekeken of u deel kan nemen. Kan dit niet dan ontvangt u indien van toepassing een nieuw inschrijfformulier voor de eerstvolgende examenperiode. Het is niet mogelijk om het examengeld terug te krijgen.

Ik heb mijn inschrijflink niet ontvangen, wat nu?

Neem contact op met het secretariaat van TCI.

Ik heb mij wel ingeschreven voor het examen, maar ik krijg geen examenoproep.

Wanneer u 2 weken voor het begin van de examenperiode niets heeft vernomen, neem dan contact op met het secretariaat van TCI.

Wanneer komen de definitieve uitslagen?

Binnen 6 weken ontvangt u de examenuitslag per e-mail.

TCI streeft ernaar om de resultaten van de praktische examens binnen 2 à 3 weken te versturen.

Theorie-examens

Ik heb een examenoproep gehad, maar ik kan die dag niet. Wat nu?

Helaas zijn de examenoproepen definitief en worden ingepland in de periode waarvoor u zich heeft ingeschreven en kunnen niet kosteloos verzet of geannuleerd worden. Indien een digitaal theorie-examen dient te worden verzet worden administratiekosten (€25,00) in rekening gebracht. Praktische examens kunnen niet worden verzet. Indien u niet op het examen aanwezig bent ontvangt u de examenuitslag 'geen' en indien van toepassing een inschrijving voor de volgende examenperiode. 

Wat moet ik leren voor een examen. Welk hoofdstuk moet ik bestuderen?

De theorie-examens van TCI zijn gebaseerd op exameneisen en niet op lesmaterialen. TCI geeft geen advies over lesmateriaal.
In de exameneisen staat vermeld wat de examenstof is. De toetstermen vermelden zeer uitgebreid de stof die tijdens het examen wordt getoetst.

Ik heb theorie-examen bij TCI. Waar moet ik zijn?

Voor digitale examens is het adres Noorderwoerd 56, 4145 NV te Schoonrewoerd.

Wat moet ik meenemen voor het examen?

Een geldig legitimatiebewijs.

Ik ben te laat voor het examen. Wat nu?

Er wordt ter plekke bekeken of er nog gestart kan worden. Anders is er wellicht een plek later op de dag vrij. 

Ik heb mijn inschrijflink niet ontvangen, wat nu?

Neem contact op met het secretariaat van TCI.

Ik heb mij wel ingeschreven voor het examen, maar ik krijg geen examenoproep?

Wanneer u 2 weken voor het begin van de examenperiode niets heeft vernomen, neem dan contact op met het secretariaat van TCI. Heeft u zich direct ingeschreven in het deelnemerportaal? Kijk dan in het deelnemerportaal bij Examenoproepen.

Wanneer komen de definitieve uitslagen?

Binnen 6 weken ontvangt u de definitieve examenuitslag per e-mail.

TCI streeft er echter naar om de resultaten van de theorie-examens binnen 2 à 3 werkdagen te versturen.
Bij digitale examens komen de voorlopige antwoorden gelijk op het scherm. De definitieve uitslag ontvangt de deelnemer per mail.

Hoeveel fout mag je hebben?

Over het algemeen geldt dat de cesuur voor niveau 2 en 3 examens op 65% ligt en voor niveau 4 ligt de cesuur gemiddeld op 70 tot 75 %.

Wanneer kan ik een digitaal examen afleggen?

Een digitaal examen kan tot 14 dagen voor het examen worden ingepland.
Starttijden van de examens op locatie van TCI zijn 10.00 uur, 11.30 uur, 13.00 uur en 14.30 uur.

Starttijden van de examens op een andere locatie zijn verschillend. 

Hoe lang duurt een examen?

Digitale theoretische examens duren 45 minuten bij 30 of 40 vragen.
Indien er meer vragen in het examen worden gesteld wordt de examentijd evenredig verlengd.
Heeft u extra tijd aangevraagd? Dan wordt het examen met 15 minuten verlengd. 

Ik krijg een oproep voor 3.48.1, welk examen is dat?

Kijkt u bij de exameneisen onder het kopje Examendocumenten welke stof beschreven staat. De toetstermen informeren u uitgebreid over de examenstof.

Portfolio-assessments

Ik heb een examenoproep gehad, maar ik kan die dag niet. Wat nu?

Helaas zijn de examenoproepen definitief en worden ingepland in de periode waarvoor u zich heeft ingeschreven en kunnen niet verzet of geannuleerd worden. Indien u niet op het examen aanwezig bent ontvangt u de examenuitslag 'geen' en indien van toepassing een inschrijving voor de volgende examenperiode. Wij adviseren u om niet voor een examenperiode in te schrijven als u deze periode niet altijd beschikbaar bent om examen te doen.

Ik ben geslaagd, maar ontvang graag een onderbouwing. Kan dat?

Een protocol wordt alleen afgegeven wanneer een deelnemer een onvoldoende heeft gescoord. Wanneer u geslaagd bent is het niet mogelijk een onderbouwing van het behaalde cijfer te ontvangen.

Wat moet ik meenemen voor het examen?

Een geldig legitimatiebewijs en indien gewenst een uitdraai van het portfolio.

Niet toegestaan: portfolio mailen, USB stick of andere media opslag.

Wat moet ik doen als ik ziek word of het examen om een andere reden mis?

Indien u niet aanwezig bent op het examen ontvangt u de examenuitslag 'geen'.

De eerstvolgende examenperiode ontvangt u een nieuwe inschrijflink voor dit examen.

Het is niet mogelijk om examengeld terug te vragen voor dit gemiste examen aangezien alle organisatorische handelingen reeds uitgevoerd zijn en de examenplaats gereserveerd is.

Ik heb examen bij TCI. Waar moet ik zijn?

Voor praktijkexamens en portfolio-assessments is het adres Dorpsstraat 47, 4145 KB te Schoonrewoerd.

Ik was te laat voor het examen en kon niet meer meedoen. Wat nu?

Er wordt ter plaatsen bekeken of u nog deel kunt nemen. Kan dit niet dan ontvangt u indien van toepassing een nieuw inschrijfformulier voor de eerstvolgende examenperiode.

Wanneer moet het portfolio binnen zijn?

Een portfolio dient uiterlijk 14 dagen voor uw ingeplande examen bij TCI te zijn. Het digitaal portfolio kan worden ingediend in het deelnemerportaal van TCI. Voor portfolio's van visagie, grime, (allround) kapper en salonmanager die in TCI-online zijn gemaakt komen automatisch bij TCI als u op de knop 'portfolio indienen' heeft gedrukt. Andere methoden voor het inleveren van portfolio's zijn niet toegestaan.

Ik heb mijn inschrijflink niet ontvangen, wat nu?

Neem contact op met het secretariaat van TCI.

Ik heb mij wel ingeschreven voor het examen, maar ik krijg geen examenoproep.

Wanneer u 2 weken voor het begin van de examenperiode niets heeft vernomen, neem dan contact op met het secretariaat van TCI.

Wanneer komen de definitieve uitslagen?

Binnen 6 weken ontvangt u de examenuitslag per e-mail.

TCI streeft ernaar om de resultaten van de praktische examens binnen 2 à 3 weken te versturen.

Contact

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij?

Neem dan contact op met het secretariaat:

  • info@tci-examens.nl Zet altijd uw deelnemernummer in het onderwerp voor een spoedige afhandeling. 
  • +31 (345) 565666 Hou altijd uw deelnemernummer bij de hand voor een spoedige afhandeling.