Nederlandse Taal

Nederlandse Taal

Sinds schooljaar 2015-2016 dient Nederlands middels Centraal Ontwikkelde Examens te worden afgenomen bij MBO 3 en 4 voor lezen en luisteren. Voor de overige onderdelen spreken, gesprekken voeren en schrijven zet TCI de instellingsexamens in van bureau ICE; de TOA toetsen.

Voor MBO-2 geldt dat voor alle onderdelen instellingstoetsen worden ingezet.

TCI neemt de instellingstoetsen digitaal af van bureau ICE. Dit zijn de zogenaamde TOA toetsen, welke zijn goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

Doel
In deze training wordt bekeken wat de referentieniveaus voor de Nederlandse taal 2F en 3F inhouden.

Onderwerpen
  • Referentieniveaus 2F en 3F;
  • Taalvaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren;
  • Beoordeling taalvaardigheden.

Datum
Op aanvraag. Stuur een mail naar info@tci-examens.nl om uw aanvraag in te dienen.
 

Prijs
145,00 per persoon