Pedicure (medisch)

Pedicure (medisch)

Branchediploma (medisch) pedicure:

TCI is erkend exameninstelling voor de organisatie en afname van examens en verzorging van diplomering tot het branchediploma pedicure en branchediploma medisch pedicure.

Per1-1-2018 heeft stichting BRAVO het eigenaarschap over van het branchekwalificatiedossier (BKD) voetzorg overgenomen van het CvAE. Ook de diplomering en het diplomaregister wordt in beheer van stichting BRAVO uitgevoerd. Dat betekent dat alle deelnemers die vanaf 1 januari 2018 in aanmerking komen voor het branchediploma pedicure of het branchediploma medisch pedicure, een BRAVO diploma ontvangen. 

De branchediploma's pedicure en medisch pedicure zijn door NLQF ingeschaald op niveau 3 en 4.

De instroomeisen en mogelijkheid voor aanvraag vrijstelling zijn vastgelegd in het reglement instroomeisen, EVC en vrijstellingenbeleid van Stichting Bravo.

 

MBO diploma (medisch) pedicure:

TCI is een erkend exameninstelling voor MBO opleidingen voetzorg en staat hiervoor geregistreerd in het centraal register beroepsopleidingen (crebo) onder nummer 27RA.

Onderwijsinstellingen kunnen de examinering van de MBO opleiding voetzorg uitbesteden aan TCI. Ook de organisatie en afname van de bijbehorende keuzedelen die de onderwijsinstelling aangeeft hoort hier bij.

De examinering van de MBO diploma (medisch) pedicure en het branchediploma (medisch) pedicure is betreft de vakgerichte onderdelen gelijk. Extra vakken voor het MBO diploma zijn; beroepspraktijkvorming, Nederlands, Engels voor niveau 4, Rekenen, loopbaan en burgerschap, en de keuzedeelverplichting.

Mogelijke keuzedelen:

TCI kan alle mogelijke keuzedelen examineren of examenproducten leveren. De keuzedelen die per 1-9-17 worden aangeboden zijn:

 • Barbier,
 • Coaching bij voeding en beweging,
 • Cosmetische camouflage,
 • Creatief makerschap,
 • Digitale vaardigheden,
 • Duurzaamheid,
 • Fotografie,
 • Hairstyling,
 • Imagestyling,
 • Inspelen op innovaties,
 • Klantcontact en verkoop,
 • Lean en creatief,
 • Nagelstyling,
 • Ondernemend gedrag,
 • Ondernemerschap MBO,
 • Opzet eigen lespraktijk,
 • Orientatie op ondernemerschap,